Steigėjai

Klubo steigėjai abėcėline tvarka:

  1. Antanas Kasilauskas, veteranas, TSRS sporto meistras.
  2. Alfonsas Leščinskas, veteranas, kandidatas į TSRS sporto meistrus.
  3. Albinas Šimkus, entuziastas, pirma kvalifikacinė kategorija (LR).
  4. Arvydas Gečiauskas, entuziastas, pirma kvalifikacinė kategorija (LR).
  5. Laima Leščinskienė, veteranė, kandidatė į TSRS sporto meistrus.
  6. Linas Zdzichauskas, entuziastas.
  7. Rimantas Adeikis, veteranas, I atskyris(LTSR).
  8. Valentin Tepliajev, veteranas, kandidatas į TSRS sporto meistrus.
  9. Viktor Petrov, veteranas, kandidatas į TSRS sporto meistrus.
  10. Virginijus Gutkovas, veteranas, I atskyris (LTSR).
Atgal